GIỚI THIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

CHÍNH  SÁCH  ƯU  TIÊN

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ GD&ĐT và Bộ LĐTB&XH ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển. Ngoài ra, các sinh viên trúng tuyển vào trường ĐHSPKT Vĩnh Long được hưởng thêm các ưu tiên sau:

1. Học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP và miễn học phí 100% cho sinh viên trúng tuyển bậc ĐHSPKT;

2. Miễn học phí  năm học 2017-2018 đối với sinh viên trúng tuyển vào trường  có hộ khẩu tại các tỉnh Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng lũ lụt năm 2016;

3. Xét cấp học bổng từng học kỳ đối với sinh viên loại khá, giỏi trở lên;

4. Được hưởng trợ cấp xã hội và ưu đãi giáo dục theo quy định của Nhà nước;

5. Được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập;

6. Được tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động sau khi ra trường.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Chương trình đào tạo hiệu quả, đáp ứng thị trường lao động trong và ngoài nước;

2. Trường Đại học duy nhất trên toàn quốc sinh viên ra trường phải đạt chứng chỉ kỹ năng nghề bậc 3/5;

3. Được đào tạo Tiếng Nhật và giới thiệu việc làm tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp ra trường;

Chào mừng đến với Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường công lập thuộc hệ thống đào tạo quốc dân của Việt Nam. Hiện tại nhà trường do bộ LTBXH quản lý về nhân sự và Bộ GDĐT quản lý về chuyên môn.

Với vị trí nằm giữa trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, là một trong những trường trọng điểm về dạy nghề của cả nước, do dự án “Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề” đầu tư.

Trong những năm qua trường đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao hàng ngàn GVDN và cán bộ kỹ thuật cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành khác của đất nước.

Qua thăm dò, hiện nay đội ngũ này đã phát huy năng lực tại nơi làm việc rất tốt, rất nhạy bén trong quá trình tiếp thu công nghệ mới, có nhiều người đã trở thành cán bộ chủ chốt ở các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề hoặc các cơ quan, đơn vị, nhà máy xí nghiệp, ...phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Đại học chính quyCao đẳng chính quyĐại học VLVHLiên thôngSau đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CẤU TRÚC KIẾN THỨC CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CẤU TRÚC KIẾN THỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHỐI KIẾN THỨC SƯ PHẠM

1. ĐẠI HỌC

Ngành

Thời gian đào tạo (năm)

Tổng số  tín chỉ

Cấu trúc các khối kiến thức

Khối kiến thức Giáo dục đại cương

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Tổng số

Kiến thức cơ sở ngành

Kiến thức chuyên ngành

 

Thực tập

Tốt nghiệp

1. Công nghệ kỹ thuật ô tô

4

141

50

91

34

29

25

12

2. Công nghệ thực phẩm

4

150

50

100

36

40

12

12

3. Công nghệ thông tin

4

150

50

100

31

34

23

12

4. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

4

151

50

101

38

33

18

12

5. Công nghệ KT điện, điện tử

4

150

50

100

38

25

25

12

6. Công nghệ chế tạo máy

4

152

50

102

38

28

24

12

7. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

4

143

50

93

32

30

19

12

8. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

4

150

50

100

43

37

8

12

9. Thú y

5

172

54

118

33

67

8

10

10. Công tác xã hội

4

138

51

87

31

40

6

10

Không bao gồm: Giáo dục thể chất (3TC) và Giáo dục quốc phòng (8TC)

CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHỐI KIẾN THỨC SƯ PHẠM TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

BẮT BUỘC

SỐ TC

TỰ CHỌN

1

Tâm lý học nghề nghiệp

2

 

2

Giáo dục học nghề nghiệp

2

 

3

Kỹ năng và phương pháp dạy nghề

3

 

4

Phương tiện dạy học

2

 

5

Lôgíc học

1

 

6

Thực tập sư phạm

3

 

Chọn 1 trong 3 học phần

7

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp

 

1

Phát triển chương trình dạy nghề

 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

 

2. CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT (KỸ SƯ THỰC HÀNH)

Ngành

Thời gian đào tạo (năm)

Tổng số tín chỉ

Cấu trúc các khối kiến thức

Khối kiến thức GDĐC

Khối kiến thức GDCN

Tổng số

Kiến thức cơ sở ngành

Kiến thức chuyên ngành

 

Thực tập

Tốt nghiệp

1. Công nghệ kỹ thuật Ô tô

3

117

37

80

26

18

29

7

2. Công nghệ thực phẩm

3

113

43

70

26

26

11

7

3. Công nghệ thông tin

3

116

37

79

23

21

28

7

4. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

3

116

37

79

27

26

19

7

5. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

3

117

37

80

30

20

23

7

6. Công nghệ chế tạo máy

3

117

36

81

23

22

29

7

7. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

115

37

78

23

21

27

7

8. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

3

115

36

79

24

25

23

7

Không bao gồm: Giáo dục thể chất (3TC) và Giáo dục quốc phòng (8TC)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG (VLU)

Huy chương lao động hạng Nhì, hạng Ba 

Biểu tượng vàng Nguồn nhân lực Việt Nam

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường công lập thuộc hệ thống đào tạo quốc dân của Việt Nam. Hiện tại nhà trường do bộ LĐ-TB&XH quản lý về nhân sự và Bộ GDĐT quản lý về chuyên môn.

Với vị trí nằm giữa trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, là một trong những trường trọng điểm về dạy nghề của cả nước, do dự án “Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề” đầu tư.

Trong những năm qua trường đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao hàng ngàn GVDN và cán bộ kỹ thuật cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành khác của đất nước.

Qua thăm dò, hiện nay đội ngũ này đã phát huy năng lực tại nơi làm việc rất tốt, rất nhạy bén trong quá trình tiếp thu công nghệ mới, có nhiều người đã trở thành cán bộ chủ chốt ở các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề hoặc các cơ quan, đơn vị, nhà máy xí nghiệp, ...phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

* Đào tạo ra đội ngũ giáo viên dạy nghề và cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học cho các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục trong cả nước nói chung và Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng.

* Nắm vững lý thuyết và kỹ năng nghề đã học. Vận dụng thành thạo các kỹ năng để hành nghề. Có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có tư duy khoa học, năng động, sáng tạo; có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp.

* Nắm vững các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ sư phạm, vận dụng tổng hợp các phương pháp giảng dạy tiên tiến một cách có hệ thống, giúp đỡ HS-SV trong các hoạt động thực hành.

CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ GD&ĐT và Bộ LĐTB&XH ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển. Ngoài ra, các sinh viên trúng tuyển vào trường ĐHSPKT Vĩnh Long được hưởng thêm các ưu tiên sau:

1. Học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP và miễn học phí 100% cho sinh viên trúng tuyển bậc ĐHSPKT;

2. Miễn học phí  năm học 2017-2018 đối với sinh viên trúng tuyển vào trường  có hộ khẩu tại các tỉnh Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng lũ lụt năm 2016;

3. Xét cấp học bổng từng học kỳ đối với sinh viên loại khá, giỏi trở lên;

4. Được hưởng trợ cấp xã hội và ưu đãi giáo dục theo quy định của Nhà nước;

5. Được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập;

6. Được tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động sau khi ra trường.

Trường Đại học SPKT Vĩnh Long (VLUTE) nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, là trường trọng điểm quốc gia về giáo dục kỹ thuật và dạy nghề. Trong những năm qua, trường đã đào tạo hàng ngàn giáo viên dạy nghề (GVDN) và cán bộ kỹ thuật (CBKT) trong khu vực và cả nước. Đội ngũ GVDN, CBKT do trường đào tạo đã phát huy được những phẩm chất đạo đức, kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề để trở thành những hạt nhân thật sự tại các đơn vị công tác. Nhiều người đã trưởng thành, đảm nhận những nhiệm vụ chủ chốt ở các trường, trung tâm dạy nghề cũng như giữ các vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.

Khi theo học ở Trường Đại học SPKT Vĩnh Long, sinh viên được tiếp xúc với môi trường sư phạm thực thụ và được thụ hưởng những điều kiện, lợi ích học tập vượt trội mà không nhiều trường đại học, cao đẳng khác có được. Đó là:

1. VLUTE - Đội ngũ giảng viên của nhà trường có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn cao, năng lực sư phạm vững vàng, với trên 90% có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Giảng viên trường thường xuyên được cử đi tu nghiệp, tham quan, khảo sát ở các nước tiên tiến (Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Đức, Pháp, Bỉ,…); tham gia các dự án xây dựng phương tiện và phát triển phương pháp dạy học như Dự án Switcontact của Thụy Sĩ, Dự án giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, Dự án Nâng cao năng lực đội ngũ GVDN của tổ chức Inwent - CHLB Đức, Dự án APEFFE của Vương quốc Bỉ, ...

Bên cạnh đó, Đội ngũ giáo viên của trường có kinh nghiệm giảng dạy theo phương pháp tiên tiến, gắn bó gần gũi với thực tế cuộc sống và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, với sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Nhiều giáo viên trong trường được mời làm giám khảo Hội thi tay nghề giỏi cấp quốc gia, Hội thi giáo viên dạy nghề giỏi toàn quốc, Hội thi thiết bị dạy học tự làm nghề toàn quốc, … Một số giáo viên có uy tín còn được mời làm chuyên gia, giám khảo cho Hội thi tay nghề ASEAN.

2. VLUTE - Cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị nhà trường khang trang, hệ thống các thiết bị thực tập hiện đại, thường xuyên được đầu tư, nâng cấp, giúp sinh viên củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng – tay nghề, tiếp cận với công nghệ mới, tự tin và có năng lực sáng tạo trong hoạt động chuyên môn. Qua “Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề”, Trường được đầu tư 2,4 triệu USD cho việc mua sắm các thiết bị dạy học thuộc các ngành ôtô, máy tàu thủy, cơ khí chế tạo máy, cơ điện tử, điều khiển tự động, kỹ thuật điện và điện tử, … Với “Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề Cắt gọt kim loại ” giai đoạn 2011 – 2013, Trường được cấp trên 30 tỉ cho việc trang bị các máy CNC, máy Scan 3D, máy tạo mẫu nhanh, thiết bị Cơ điện tử, Cảm biến - Đo lường, … thuộc vào loại hiện đại nhất, phục vụ cho việc giảng dạy và thực tập công nghệ cao ở Khoa Cơ khí Chế tạo máy. Trong khuôn khổ “Dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu đào tạo - Bồi dưỡng giáo viên dạy nghề đạt chuẩn giai đoạn 2012 – 2015”, Trường tiếp tục được đầu tư rất lớn cho việc mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo giáo viên đạt chuẩn quốc gia, khu vực ASEAN và đạt chuẩn quốc tế.

3. VLUTE - Chương trình đào tạo tiến tiến luôn được cập nhật, đổi mới cho phù hợp sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật – công nghệ, cũng như những đòi hỏi thực tế của thị trường lao động. Với việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ, người học có nhiều lựa chọn ngành, nghề, hình thức và loại hình học tập. Thời gian đào tạo linh hoạt, đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra. Nhà trường đã triển khai dự án “đào tạo GVDN đạt chuẩn giai đoạn 2012-2015”, với ngân sách hàng trăm tỷ đồng để áp dụng công nghệ đào tạo nghề tiên tiến, trong đó: nghề Cắt gọt kim loại, Công nghệ ô tô đạt chuẩn quốc tế; nghề Điện công nghiệp, cơ điện tử, công nghệ thông tin đạt chuẩn khu vực ASEAN và 05 nghề: Quản trị cơ sở dữ liệu, Lắp đặt thiết bị cơ khí, Sửa chữa máy tàu thủy, Cơ điện nông thôn, Điện tử công nghiệp đạt chuẩn quốc gia.

4. VLUTE - Người học tốt nghiệp ra trường được cấp bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ được công nhận trên toàn quốc và khối ASEAN. Sau khi tốt nghiệp ra trường, ngoài bằng tốt nghiệp công nhận danh hiệu kỹ sư (đối với hệ cao đẳng là kỹ sư thực hành), sinh viên còn được cấp chứng chỉ Kỹ năng thực hành nghề quốc gia, đây là chứng chỉ khẳng định năng lực của người học với tay nghề cao vững vàng, là hành trang để người lao động vững tiến trong xã hội, được các doanh nghiệp, các nhà sử dụng lao động sẵn sàng tiếp nhận, đây cũng là cách khẳng định chất lượng đào tạo của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Bên cạnh đó, các chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm; chứng chỉ A, B tin học; chứng chỉ A, B Anh văn cũng được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp.

Đặc biệt khi học hệ Đại học Sư phạm Kỹ thuật tại trường, sinh viên được miễn 100% học phí và được hưởng tất cả các chế độ học bổng, trợ cấp xã hội theo quy định.

Với truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, cùng với việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và 5S trong quản lý, Trường Đại học SPKT Vĩnh là thương hiệu uy tín, gắn liền với chất lượng và thành đạt. Đây là địa chỉ được nhiều thế hệ học sinh, phụ huynh và các địa phương tín nhiệm lựa chọn, gửi gắm con em theo học; là địa chỉ để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, công ty, xí nghiệp tuyển dụng.

Ban tuyển sinh ĐH SPKT Vĩnh Long