Sinh viên ngành Công tác xã hội ĐH SPKT Vĩnh Long - Nét đẹp đời thường