Trong thời gian qua, hoạt động NCKH, SKKN đã gặt hái được những thành công nhất định, đóng góp vào thành công chung, nâng cao vị thế cũng như thương hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Chỉ tính riêng trong năm học 2014 – 2015, Trường có 18 đề tài NCKH được nghiệm thu, trong đó có 17 đề tài NCKH cấp Trường, 01 đề tài NCKH cấp Bộ. Ngoài ra nhà Trường đang chủ trì thực hiện 01 đề tài NCKH cấp Bộ, 01 đề tài NCKH cấp Tỉnh.

Năm 2014

STT

TÊN ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

CẤP

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1

Biên soạn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương (Hệ cao đẳng)

ThS. Lê Doãn Duy

Trường

2

Ứng dụng phần mềm Test Pro 6.0 trộn đề thi trắc nghiệm Vật lý đại cương

ThS. Lê Doãn Duy

Trường

3

Nghiên cứu phương pháp vẽ nhanh biểu đồ nội lực trong môn học sức bền vật liệu

ThS. GVC. Nguyễn Hồng Tâm

Trường

4

Ứng dụng một số phần mềm của tin học để mô phỏng các cơ cấu trong nguyên lý – chi tiết máy

ThS. Phạm Văn Dương

Trường

5

Biên soạn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Cơ lý thuyết (CĐN)

ThS. GVC. Nguyễn Hồng Tâm

Trường

6

Biên soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Hóa đại cương (hệ CĐSP)

ThS. La Thị Hằng

Trường

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

1

Giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

ThS. Nguyễn Văn Tâm

Trường

2

Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-  Lênin nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên hệ cao đẳng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

ThS. Lê Thị Tâm

Trường

3

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Pháp luật – bậc cao đẳng nghề

ThS. Nguyễn Thị Ràng

Trường

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

Nghiên cứu viết phần mềm quản lý điểm theo quy chế tín chỉ

ThS. Nguyễn Duy Phúc

Trường

KHOA SƯ PHẠM

1

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức học phần Giáo dục học nghề nghiệp theo chương trình đào tạo tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

ThS. Nguyễn Công Đắc

Trường

2

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần Tâm lý học nghề nghiệp đối với sinh viên Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

ThS. Nguyễn Nhu Liễu

Trường

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

1

Nghiên cứu sửa chữa, phục hồi và nâng cấp mô hình hệ thống máy điều hòa dàn trải Panasonic và mô hình hệ thống tủ lạnh dàn trải Electrolux

ThS.NCS. Nguyễn Văn Minh

Trường

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

1

Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập thực hành tiện và đánh giá kết quả học tập của sinh viên hệ CĐ SPKT, nhằm phát huy tính tích cực và hiệu quả trong dạy và học

ThS. Nguyễn Minh Sang

Trường

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

1

Khảo sát việc dạy và học các âm phụ gây khó khăn cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

ThS. Lê Xuân Thịnh

Trường

Mã số

Tên biểu mẫu

Tải về

BM-NC-01-00

Phiếu đăng ký đề tài

54Kb

BM-NC-02-00

Đề cương đề tài

82Kb

BM-NC-03-00

Phiếu đánh giá đề cương

28Kb

BM-NC-04-00

Biên bản xét duyệt

29Kb

BM-NC-05-00

Báo cáo tiến độ thực hiện

46Kb

BM-NC-06-00

Thuyết minh đề tài

86Kb

BM-NC-07-00

Phiếu nhận xét đánh giá phản biện

52Kb

BM-NC-08-00

Phiếu đánh giá nghiệm thu

52Kb

BM-NC-09-00

Biên bản tổng hợp nghiệm thu

57Kb

BM-NC-10-00

Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội nghị

58Kb

BM-NC-11-00

Phiếu giao nhận sản phẩm NCKH

52Kb

BM-NC-12-00

Phiếu xác nhận ứng dụng NCKH

49Kb

 

Đơn xin gia hạn đề tài

18Kb

 

Hợp đồng nghiên cứu

49Kb

 

Biên bản thanh lý

38Kb

 

Phiếu đề xuất Đề tài KH&CN cấp Tỉnh

32Kb

 

Phiếu đề xuất Đề tài KH&CN cấp Bộ

30Kb