Khoa Công nghệ thực phẩm

Thông tin chung

Tên khoa: KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Tên tiếng Anh: FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 862280

Xem các ngành đào tạo của khoa Công nghệ thực phẩm:
  • CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
  • THÚ Y
  • CÔNG NGHỆ SINH HỌC