Main Page
09 | 02 | 2016

Công đoàn tham gia quản lý, xây dựng và phát triển Nhà trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có tiền thân là Trường Giáo viên Dạy nghề Cửu Long được thành lập ngày 31/5/1976 theo Quyết định số 144/QĐ-LĐ của Tổng cục Đào tạo Công nhân Kỹ thuật.

 

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (CĐSPKT Vĩnh Long) đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo giáo viên dạy nghề (GVDN) bậc cao đẳng, công nhân kỹ thuật (CNKT) lành nghề, với 06 Khoa và 01 Bộ môn : Khoa Cơ khí Chế tạo máy, Cơ khí Động lực, Điện - Điện tử, Tin học, Giáo dục đại cương, Sư phạm, và Bộ môn Mác -Lênin. Ngoài ra, nhà trường còn đảm nhận nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm bậc 1 và 2 cho giáo viên các trường và trung tâm dạy nghề. Những học sinh, sinh viên (HSSV) CĐSPKT Vĩnh Long nay đã có mặt trên mọi miền đất nước. Nhiều người trong số họ đã trưởng thành trong các cương vị công tác khác nhau và hoàn thành tốt chuyên môn của mình.

 

Trong những năm qua, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học, được nhiều địa phương, đơn vị sử dụng lao động khen ngợi. Nhiều trường và trung tâm dạy nghề khẳng định sản phẩm của Trường đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo GVDN và CNKT lành nghề. Có được thành quả đó là do nhà trường thường xuyên duy trì tốt phong trào thi đua dạy tốt và học tốt, đặc biệt luôn coi trọng hoạt động đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy. Hàng năm, nhà trường thường xuyên tiến hành tổ chức dự giờ, hội giảng trong đội ngũ giáo viên, tổ chức học tập trao đổi, rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm túc Quy chế giảng dạy. Trong các đợt tham gia triển lãm đồ dùng dạy học tự chế của Tổng cục Dạy nghề và địa phương, các thiết bị của Trường tham dự đều đoạt giải, trong đó có giải xuất sắc, . . .

 

Để có sự phát triển nhà trường như hôm nay, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, tổ chức Công đoàn đã đóng một vai trò hết sức to lớn trong việc tuyên tuyền, giáo dục nâng cao trình độ chính trị, khoa học kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức trong nhà trường, trong việc phối hợp với chuyên môn các cấp thực hiện chế độ, chính sách, Quy chế dân chủ... tìm ra các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức. Đồng thời là nơi phát động và tổ chức các phong trào thi đua, tham gia tích cực vào công tác quản lý cơ quan đơn vị, cải tiến lề lối làm việc, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy.

 

Tổ chức Công đoàn Trường hiện nay gồm 03 Công đoàn bộ phận với 96 đoàn viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trình độ đoàn viên Công đoàn ngày nay đã được nâng cao. Trong 96 đoàn viên Công đoàn, có 01 nghiên cứu sinh, 13 trình độ thạc sĩ và 06 đoàn viên Công đoàn đang học chương trình cao học, 04 người có trình độ lý luận chính trị cao cấp, số còn lại có trình độ đại học và cao đẳng, ...

 

Để có được kết quả trên, Công đoàn trường đã cùng với chuyên môn đặt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên lên hàng đầu, thường xuyên tạo điều kiện, cử giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ từ đại học lên cao học. Những năm qua vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, nhà trường đã không ngừng chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và giáo viên. Bằng nhiều hình thức như cử cán bộ quản lý tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý, cử giáo viên tham gia các lớp đào tạo ở nước ngoài theo chương trình của Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề, liên kết với trường Đại học đào tạo chuẩn hóa giáo viên dạy thực hành từ cao đẳng lên đại học, cử giáo viên tham gia học nâng cao các lớp bồi dưỡng ngắn hạn trong nước về phương pháp dạy học lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm. Những biện pháp thiết thực này đã giúp cán bộ giảng dạy của trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo GVDN bậc cao đẳng. Bên cạnh chăm lo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nhà trường còn đặc biệt quan tâm đến công tác cải thiện và nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức để họ ổn định cuộc sống và an tâm công tác. Nhà trường còn mở rộng các loại hình và phương thức đào tạo như mở thêm ngành nghề mới, hợp đồng với các tỉnh trong khu vực đào tạo lao động kỹ thuật, kết hợp thực tập với lao động sản xuất, góp phần tăng thêm nguồn thu của trường và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức.

 

Muốn đảm bảo chất lượng đào tạo phải đầu tư cơ sở vật chất, với trường kỹ thuật, đó là vấn đề thiết yếu không thể thiếu trong dạy thực hành nghề. Từ cơ sở vật chất của Trường Trung học Kỹ thuật Vĩnh Long trước đây, đã trải qua thời gian dài sử dụng, hầu hết trang thiết bị đều cũ, hư hỏng và lạc hậu, với nguồn kinh phí được cấp hàng năm và sự nỗ lực của cán bộ, viên chức; thông qua Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm, lãnh đạo nhà trường đã cân đối hợp lý để tiến hành tu bổ, chống xuống cấp các công trình, mua sắm, bổ sung mới trang thiết bị, nên cơ sở vật chất của trường ngày càng được nâng cấp và khang trang. . .

 

Song bên cạnh những thành quả trên, Trường CĐSPKT Vĩnh Long còn những mặt tồn tại về chất lượng đào tạo như sau:

 

- Trong giai đoạn hiện nay khi mà nhân loại đang bước vào thế kỷ mới, thế kỷ của công nghệ thông tin, của nền văn minh trí tuệ, thì việc làm cách nào giúp cho HSSV nắm bắt được thông tin mới một cách chủ động đang là một yêu cầu bức thiết đối với mỗi giáo viên và cần được quan tâm nhiều hơn.

 

- Các điều kiện về cơ sở vật chất, rang thiết bị cũng như các phương tiện dạy học như: giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở thực tập còn ít, chưa đồng bộ.

 

Việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) là vấn đề bức xúc cần được lãnh đạo nhà trường và mỗi giáo viên tìm tòi và thực hiện. Xuất phát từ thực tế đó, nhà trường cần hướng vào giải quyết một số vấn đề cơ bản sau:

 

- Thực hiện tốt công tác Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề.

 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng bảo đảm tính mô phạm về cảnh quan. Các hoạt động giáo dục, trước hết là dạy và học phải đảm bảo chất lượng cao. Xây dựng môi trường giáo dục trong sạch lành mạnh, đề cao ý thức nghiêm túc trong kiểm tra thi cử, thực hiện đúng quy chế. Chương trình nội dung đào tạo phải được điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tiễn, nên đưa vào những kiến thức khoa học, công nghệ mới.

 

Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường về vai trò người thầy trong giảng dạy, làm sao cho mỗi giáo viên hiểu rõ thực tế chất lượng giảng dạy được quyết định không phải chỉ ở sự uyên bác, hiểu biết rộng của người thầy, mà còn do năng khiếu và năng lực sư phạm. Bên cạnh trình độ chuyên môn giỏi, tâm huyết với nghề, có PPDH tốt sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành mục đích và nhiệm vụ giảng dạy. Phải làm sao PPDH của mình phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HSSV, giúp cho HSSV biết cách học, tự học, tự nghiên cứu là chính. Đây là vấn đề hết sức cơ bản, đảm bảo cho HSSV có được khả năng độc lập trong học tập, học tập thường xuyên.

 

Người thầy phải hướng dẫn, giúp đỡ cho HSSV biết vận dụng những kiến thức học được vào thực tiễn sản xuất, đời sống xã hội. Muốn đạt được điều này cần phải chú trọng rèn luyện cho sinh viên nắm vững chuyên môn, thành thạo kỹ năng nghề nghiệp có khả năng vận dụng sáng tạo những kiến thức chuyên môn vào thực tiễn được giao. Có như vậy, sau khi tốt nghiệp HSSV mới khỏi bỡ ngỡ, lúng túng trước những yêu cầu nhiệm vụ nghề nghiệp mà họ phải tiếp xúc hay trực tiếp giải quyết.

 

Để đạt được những yêu cầu trên về đổi mới PPDH, nhà trường cần triển khai thực hiện một số giải pháp sau :

 

- Thường xuyên tổ chức Hội thảo, trao đổi, toạ đàm về PPDH mới do Khoa Sư phạm chủ trì kết hợp với các Khoa chuyên môn.

 

- Tiếp tục làm tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên không những về nâng cao trình độ chuyên môn mà rèn luyện cả phương pháp sư phạm, các con đường nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học.

- Tổ chức các buổi báo cáo, thu hoạch sau những lớp bồi dưỡng về PPDH mới ở trong và ngoài nước để triển khai cùng thực hiện. Bản thân mỗi HSSV phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện để nâng cao trình độ về khoa học, hiểu biết xã hội, trau dồi nghề nghiệp, sử dụng thành thạo các phương tiện, trang bị hiện đại phục vụ học tập sẵn có.

 

- Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, trước hết tập trung vào việc tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, đảm bảo đủ số lượng cung cấp cho sinh viên một cách chủ động. Đầu tư các phương tiện dạy học một cách thích đáng, vừa góp phần đổi mới PPDH vừa tăng sự hứng thú cho HSSV trong học tập. Chăm lo trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm chuyên ngành một cách đồng bộ, tạo điều kiện tốt nhất cho gắn giảng dạy trên lớp với thực hành, thực tập tại phòng thí nghiệm, xưởng thực hành một cách đồng bộ, liên hoàn và bổ sung lẫn nhau, góp phần làm cho hiệu quả giảng dạy ở từng môn học đạt kết quả tốt.

 

- Mạnh dạn áp dụng các PPDH mới song phải sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, từng ngành học, từng địa bàn đào tạo. Dù áp dụng phương pháp nào cũng phải đạt đến yêu cầu: tạo được sự chủ động, tích cực và hứng thú cho người học, biến quá trình đào tạo của thầy thành quá trình tự đào tạo của trò.

 

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giáo viên và HSSV. Làm tốt công tác này sẽ giúp cho HSSV tiếp cận được với phương pháp học tập mới: tích cực, chủ động, sáng tạo, tự tìm hiểu, quan sát; thay thế dần cho phương pháp học cũ, . . .

 

- Đổi mới PPDH là một trong những yêu cầu bức bách được đặt ra trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường, PPDH là một trong những nhân tố quan trọng nhất của quá trình dạy học. Dạy không chỉ là truyền thụ kiến thức đơn thuần, mà phải làm sao thông qua dạy, giúp cho người học tự mình chiếm lĩnh kiến thức, kỹ năng, bồi dưỡng cảm xúc và hình thành thái độ, tức là chỉ đạo hướng dẫn người học tự mình tìm ra những thông tin mới để mở rộng, nắm chắc hơn những thông tin do người thầy cung cấp và hình thành kỹ năng, kỹ xảo cho bản thân. Để làm được việc này cần phải có sự đầu tư và quan tâm thích đáng đồng bộ của nhà trường, của các nhà quản lý, đặc biệt là đội ngũ giáo viên. Làm tốt công tác này là góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trưởng Phòng TC-HC( nguyên Chủ tịch Công đoàn Trường) Thầy Trần Văn Bảy

Tin liên quan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.