Main Page
07 | 03 | 2015

Khoa Cơ khí động lực

Nhân sự:

TT

Họ và Tên

Trình độ

Chuyên môn

Chức vụ

Chức danh

Liên hệ

1

Hồ Hữu Chấn

Thạc sĩ

Ô tô

Phụ trách khoa

GVC

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Đặng Duy Khiêm

Thạc sĩ

Ô tô

GVC

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Công Khải

Thạc sĩ

Giáo dục học

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Hà Văn Trọng

Kỹ sư

Ô tô

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Lâm Đức Toàn

Kỹ sư

Ô tô

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thái Vân

Thạc sĩ - NCS

Ô tô

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Hoàng Anh

Kỹ sư

Ô tô

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Mai Phước Trải

Cao học

Ô tô

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Châu Công Hậu

Cao đẳng

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Lương Văn Vạn

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Đỗ Huyền Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Nguyễn Đỗ Minh Triết

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Đỗ Kim Hoàng

Kỹ sư

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Đoàn Thanh Sơn Kỹ sư Giảng viên   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Võ Thành Lập Thạc sĩ Giảng viên   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo của Khoa

Copyright © 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG. All Rights Reserved.
73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0703 822141 - FAX: 0703 821003 - Website: www.vlute.edu.vn - Email: spktvl@vlute.edu.vn