Main Page

Khoa Cơ khí động lực

Danh sách cán bộ, giảng viên

TT

Họ và Tên

Trình độ

Chuyên môn

Chức vụ

Chức danh

Liên hệ

1

Hồ Hữu Chấn

Thạc sĩ

Ô tô

Phụ trách khoa

GVC

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Dư Quốc Thịnh

Tiến sĩ

Cơ khí Động lực

PGS

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đặng Duy Khiêm

Thạc sĩ

Ô tô

GVC

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Công Khải

Thạc sĩ

Giáo dục học

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Hà Văn Trọng

Kỹ sư

Ô tô

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Lâm Đức Toàn

Kỹ sư

Ô tô

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Thái Vân

Thạc sĩ - NCS

Ô tô

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Hoàng Anh

Kỹ sư

Ô tô

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Mai Phước Trải

Cao học

Ô tô

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Châu Công Hậu

Cao đẳng

Giáo viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Lương Văn Vạn

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Đỗ Huyền Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Nguyễn Đỗ Minh Triết

Thạc sĩ

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo của Khoa

Copyright © 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG. All Rights Reserved.
73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0703 822141 - FAX: 0703 821003 - Website: www.vlute.edu.vn - Email: spktvl@vlute.edu.vn